timer or Temporizatorul analog

Temporizatorul analog este un instrument de control creat special pentru supapele de evacuare. Deschiderea poate fi setată prin tunsul „ON” cu un timp care variază între 0,5 și 10 secunde. Trimmerul „OFF” reglează în schimb intervalul dintre două cicluri de deschidere și poate varia de la 0,5 la 45 de minute. Instrumentul este gata să verifice o supapă imediat ce este pornit. Secvența ON / OFF se va repeta atât timp cât instrumentul rămâne pornit. Două LED-uri indică starea de funcționare. Instrumentul este prevăzut cu un buton de testare „TEST” pentru a verifica programarea și a reporni secvența de control pornind de la poziția „ON”.

The analog timer is a control tool created specifically for exhaust valves. The opening can be set through the "ON" trimmer with a time varying from 0.5 to 10 seconds. The "OFF" trimmer instead regulates the interval between two opening cycles and can vary from 0.5 to 45 minutes. The instrument is ready for checking a valve as soon as it is turned on. The ON / OFF sequence will be repeated as long as the instrument remains on. Two LEDs indicate the operating status. The instrument is provided with a "TEST" test button to check the programming and restart the control sequence starting from the "ON" position.

There are 6 products.

Showing 1-6 of 6 item(s)

Active filters