timer or Analogni časovnik

Analogni časovnik je kontrolno orodje, ustvarjeno posebej za izpušne ventile. Odpiranje lahko nastavite s trimerjem "ON" s časom, ki se spreminja od 0,5 do 10 sekund. Trimer "OFF" namesto tega uravnava interval med dvema cikloma odpiranja in se lahko spreminja od 0,5 do 45 minut. Instrument je pripravljen za preverjanje ventila, takoj ko je vklopljen. Zaporedje ON / OFF se bo ponavljalo, dokler instrument ostane vklopljen. Dve LED-lučki označujeta delovno stanje. Instrumentu je na voljo testna tipka "TEST" za preverjanje programiranja in ponovno zagon krmilnega zaporedja, začenši s položaja "ON".

The analog timer is a control tool created specifically for exhaust valves. The opening can be set through the "ON" trimmer with a time varying from 0.5 to 10 seconds. The "OFF" trimmer instead regulates the interval between two opening cycles and can vary from 0.5 to 45 minutes. The instrument is ready for checking a valve as soon as it is turned on. The ON / OFF sequence will be repeated as long as the instrument remains on. Two LEDs indicate the operating status. The instrument is provided with a "TEST" test button to check the programming and restart the control sequence starting from the "ON" position.

There are 6 products.

Showing 1-6 of 6 item(s)

Active filters